sobota, 13 lipca, 2024

Osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny zadbać o odpowiednie ubezpieczenie. I to niezależnie od tego, jaką działalność gospodarczą prowadzą. Jest to szczególnie ważne zwłaszcza w przypadku, kiedy w skład majątku firmy wchodzą lokale i budynki, które jak wiadomo, mogą zostać uszkodzone.

Uszkodzenia budynków mogą wynikać z różnych sytuacji. Mogą być spowodowane przez warunki atmosferyczne, przez nieszczęśliwy zbieg okoliczności, przez pożar. Jest wiele przyczyn, które mogą wpłynąć na stan budynków. Ważne jest ich odpowiednie ubezpieczenie, gdyż bez niego, nie będziemy w stanie uzyskać odszkodowania, za szkody, które zostały wyrządzone przez np. powódź, burzę, pożar itd.

Kiedy pojawi się szkoda, możemy wystąpić o odszkodowanie. Zanim to zrobimy, warto zasięgnąć fachowej porady. Dlaczego? Gdyż nie zawsze ubezpieczyciel chce wypłacić należne odszkodowanie. Czasem może chcieć go zaniżyć, czasem może go nawet odmówić. Zatem warto skontaktować się z firmą, która, na co dzień zajmuje się takimi sprawami i wie, jak najskuteczniej uzyskać odszkodowanie od ubezpieczyciel.

Czy brak wymaganych kontroli, zawsze wstrzymuje wypłatę odszkodowania?

Aby uzyskać odszkodowanie musimy mieć ubezpieczenie. Musimy też wypełniać odpowiednie obowiązku nałożone przez z art. 62 ustawy Prawa budowlanego. Ale nie zawsze ich brak, musi oznaczać odmowę wypłaty odszkodowania. Najlepiej, kiedy cały proces poprowadzi firma, zajmująca się uzyskiwaniem odszkodowań. Wtedy unikniemy wszystkich pułapek zastawionych przez ubezpieczyciela.

Wracając jednak do tematu. Nawet, jeżeli nie mamy przeprowadzonych okresowych, obowiązkowych kontroli, nie oznacza to, że jesteśmy na przegranej pozycji. Jeżeli źródłem ognia, które spowodowało pożar, było podpalenie, wtedy ubezpieczenie powinno zostać wypłacone. Ale jeżeli przyczyną pożaru jest zwarcie w instalacji elektrycznej, która nie była cyklicznie sprawdzana, wtedy ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania.

Dlatego warto nie tylko znać prawo i czytać umowę z ubezpieczycielem. Bardzo ważne jest również dopilnowanie, aby wypełniać wszystkie obowiązki nałożone przez prawo. Trzeba pamiętać, że samo posiadanie ubezpieczenia nie gwarantuje wypłaty odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody. Należy zadbać o wypełnienie wszystkich obowiązków ustawowych i wynikających z umowy z ubezpieczycielem. Dlatego ewentualne dochodzenie odszkodowań, warto polecić profesjonalistom.

Tags: ,

Related Article