piątek, 21 czerwca, 2024

Inwestorzy, szukając nowych możliwości zarobku, docierają do nowych grup klientów. Tak powstają nowoczesne powierzchnie handlowe z przeznaczeniem do ich dalszej odsprzedaży. Aby zmniejszyć ryzyko i wkład początkowy takie działania podejmuje spółka zrzeszająca grupę podmiotów. Obiekty dostosowane są do potrzeb współczesnych placówek handlowych.

Forma organizacji działań inwestycyjnych

Jednostką nadzorującą wydatkowanie zebranych funduszy jest spółka, pod której zarządem znajdują się nieruchomości komercyjne. Kontrola dotyczy procesu budowy, jak również najmu i obsługi podmiotu działającego w obiekcie. Takie działania pozwalają na uzyskanie większej ilości zainteresowanych inwestorów.

Ważne jest to, aby osoby zarządzające spółką miały duże doświadczenie w handlu i dobrze znały specyfikę tej branży. Jest to gwarancją braku przerw w okresach wynajmu. Takie formy organizacji kapitału zabezpieczone są przez umowy z inwestorami, a dodatkowo statutem spółki, w którym określone są warunki ochrony partnerów.

Sposób dostępu nowych członków spółki

Podmiot zarządzający sam określa wysokość minimalnego udziału wkładu początkowego. Parametry ustalane są po analizie kosztorysu budowy nowego obiektu. Do ilości planowanych inwestorów należy dobrać strategię promocyjną i opracować ofertę dla różnych grup inwestorów.

Strategia działalności spółki musi być dostosowana do typu obiektów handlowych. Po wykonanej analizie podmiot zarządzający wykonuje konspekt informacyjny oraz przedstawia prognozy finansowe i przewidywane stopy zwrotu zainwestowanego kapitału. Oferta taka jest jednym z warunków sprawdzenia rzetelność spółki zarządzającej nieruchomością komercyjną.

Szybkość i pewność zwrotu zainwestowanego kapitału

Budując obiekt dostosowany do potrzeb nowoczesnego handlu, można zaoferować powierzchnię na wynajem dla dedykowanego odbiorcy. W ten sposób można uzyskać wyższe ceny najmu, a co za tym idzie, skróci się czas zwrotu inwestycji. Nieruchomości komercyjne oferowane są w formule wynajmu długoterminowego.

Spółka zarządzająca inwestycja pod najem powinna aktywnie szukać najemców jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. Takie zagwarantowanie przyszłych przychodów pozwala na łatwiejsze zdobycie finansowania zewnętrznego. Inwestorzy mogą sami decydować o wielkości wkładu, aby proporcjonalnie zwiększyć swoje zyski.

Artykuł powstał we współpracy z GTB Invest – nieruchomości komercyjne

Tags: ,

Related Article

No Related Article

https://beesafe.pl/porady/psychotesty-dla-kierowcow/ https://aavamobile.pl/nowoczesne-ogrzewanie-tarasowe-elegancja-spotyka-funkcjonalnosc/ https://beesafe.pl/porady/ucieczka-z-miejsca-kolizji/