piątek, 21 czerwca, 2024

Realizacja napraw klimatyzacji samochodowej powinna przebiegać zgodnie z instrukcją demontażu oraz instalacji. Usługi tego rodzaju warto wykonywać w dobrym serwisie samochodowym.

Kontrola części

Przed wyjęciem lub zainstalowaniem części zamiennej trzeba sprawdzić, czy połączenia, mocowania oraz inne istotne cechy instalacji są identyczne. Podczas wymiany komponentów trzeba używać nowych O-ringów, odpowiednich dla czynnika chłodniczego. Olej kompresorowy ma wyraźny efekt higroskopijny, dlatego system powinien pozostać zamknięty, oddając olej dopiero na krótko przed zamknięciem obwodu czynnika chłodniczego.

Przed montażem pierścienie uszczelniające i uszczelki należy nasmarować olejem chłodniczym lub specjalnymi smarami, aby ułatwić instalację. Może się tym zając serwis klimatyzacji samochodowej w Tomaszowie Lubelskim. Nie można stosować żadnych innych smarów ani sprayu silikonowego, ponieważ powoduje to natychmiastowe zanieczyszczenie nowego czynnika chłodniczego.

Uszczelnienie połączeń

Za każdym razem, gdy obwód czynnika chłodniczego jest otwarty, osuszacz musi zostać wymieniony ze względu na wyraźny efekt higroskopijny. Jeśli suszarka lub akumulator nie są regularnie wymieniane, poduszka filtra może się oddzielić i rozprowadzić cząstki krzemianu w całym układzie, co może spowodować poważne uszkodzenia. Profesjonalne usługi w tym zakresie oferuje serwis klimatyzacji samochodowej w Tomaszowie Lubelskim.

Połączenia systemu nigdy nie powinny pozostać otwarte przez dłuższy czas, a zamiast tego powinny być natychmiast zamknięte lub uszczelnione za pomocą zatyczek. W przeciwnym razie, wilgotność powietrza zostanie wprowadzona do systemu.

Czynnik chłodniczy

Aby uniknąć uszkodzenia rur łączących i komponentów, należy zawsze używać dwóch kluczy podczas odkręcania i mocowania połączeń. Przy wymianie elementu systemu klimatyzacji, należy zapewnić odpowiednią ilość oleju w systemie. Olej należy uzupełnić lub spuścić w razie potrzeby. Przed ponownym napełnieniem systemu trzeba sprawdzić, czy system jest szczelny. Następnie system musi być wystarczająco opróżniony, aby zapewnić usunięcie całej wilgotności.

Po napełnieniu przy użyciu ilości czynnika chłodniczego określonej przez producenta pojazdu, trzeba sprawdzić układ, aby upewnić się, że działa zgodnie z przeznaczeniem i jest szczelny. Jednocześnie wartości wysokiego i niskiego ciśnienia muszą być monitorowane za pomocą manometrów ciśnieniowych i porównywane z zalecanymi wartościami. Należy porównać temperaturę wylotową w dyszy środkowej z wartościami określonymi przez producenta.

Tags: ,

Related Article

No Related Article

Metalowy stojak na ręczniki https://beesafe.pl/porady/najpopularniejsze-marki-samochodow-w-polsce/ https://dziennikelblaski.pl/1053513